Integracja przez aktywizację

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja osób zamieszkujących Osiedle im. J.I. Kraszewskiego poprzez podejmowanie wspólnych działań oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia.

Cele szczegółowe:

 • aktywizowanie osób pozbawionych wiary we własne możliwości poprzez udział w szkoleniach i warsztatach;
 • wzmocnienie wartości rodziny i jednostki poprzez wspólny udział w działaniach projektowych;
 • nawiązanie dialogu z sąsiadami;
 • tworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej osiedla;
 • wzrost zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej wśród jej mieszkańców a także wzrost tożsamości terytorialnej;
 • zainicjowanie działań, które być może zdopingują większość mieszkańców osiedla i zmotywują do ubiegania się o fundusze zewnętrzne w przyszłości.

Szczegółowy opis projektu

Muzeum Powstania Warszawskiego

Działania przewidziane w projekcie:

 1. Prelekcja nt. równości szans kobiet i mężczyzn
 2. Podczas spotkania została poruszona polityka równości płci, pojęcie gender – płci społeczno-kulturowej oraz kwestia stereotypów płci a dyskryminacji ze względu na płeć.

 3. Kurs wizażu dla kobiet oraz szkolenie Zakładanie własnej działalności gospodarczej
 4. Kurs wizażu omawiał techniki makijażu, zasady korekty kształtu twarzy, doboru kolorów oraz triki stosowane przez makijażystów jako elementów znaczących przy konstruowaniu tożsamości społeczno-kulturowej kobiety.
  Szkolenie Zakładanie własnej działalności gospodarczej dostarczyło informacji na temat podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa.

 5. Targi Usług Społecznych
 6. Autoprezentacja uczestników pozostałym mieszkańcom osiedla oraz innym osobom zamieszkałym w okolicy, które zechciały odwiedzić Targi.

 7. Wycieczka do Warszawy do teatru i Muzeum Narodowego
 8. Rajd rowerowy do Sobiboru
 9. Festyn integracyjny-podsumowanie projektu

Targi Usług Społecznych

Odwiedza nas 1603 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie