Dzień Patrona w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich

W piątek 8 kwietnia br., w dniu 173. rocznicy ślubu Augusta Zamoyskiego z Elfrydą z Tyzenhauzów Publiczne Gimnazjum nr 2 już po raz szósty obchodziło Dzień Patrona,  którym na mocy uchwały Rady Gminy z dn. 18 czerwca 2009 r. został ród Zamoyskich.

Dyrektor placówki, p. Dariusz Semeniuk, do wspólnego świętowania zaprosił wielu gości, w gronie których znaleźli się: Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk, Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki, Sekretarz Gminy Włodawa Andrzej Kratiuk, Burmistrz Miasta Włodawa Wiesław Muszyński, dyrektorzy szkół miasta i gminy Włodawa, radni miejscy, gminni i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury, emerytowani nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkół podstawowych.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Ludwika. Podczas homilii przypomniano zasługi wybranych przedstawicieli rodu Zamoyskich zarówno dla całego kraju, jak i naszej małej ojczyzny – Włodawy i okolic. Po zakończeniu mszy reprezentanci grona pedagogicznego, uczniów i zaproszeni goście udali się do krypty kościoła, gdzie złożyli kwiaty na grobach rodziny Zamoyskich. Dalsza część obchodów odbyła się w gościnnych progach Włodawskiego Domu Kultury.

W przemówieniu otwierającym spotkanie w sali widowiskowej WDK dyrektor Dariusz Semeniuk powitał uczestników uroczystości i z nieukrywaną satysfakcją przypomniał, iż Publiczne Gimnazjum nr 2 zaczynało swoją działalność jako mała szkoła obejmująca zaledwie cztery oddziały, a w bieżącym roku obchodzi siedemnastolecie swojego istnienia i jest największym gimnazjum w powiecie włodawskim. O sukcesie placówki świadczą coroczne wyniki egzaminów zewnętrznych, liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz popularność, jaką gimnazjum cieszy się wśród szóstoklasistów pragnących kontynuować edukację właśnie w „dwójce”. Zdaniem dyrektora swoją renomę szkoła zawdzięcza nie tylko zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, ale także owocnej współpracy z organem prowadzącym – Urzędem Gminy Włodawa oraz rodzicami, którzy chętnie wspierają różne przedsięwzięcia placówki.

Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki również podkreślił znaczenie Publicznego Gimnazjum nr 2 jako szkoły umożliwiającej młodzieży wszechstronny rozwój i otwierającej drogę do dalszych sukcesów na polu edukacji, o czym świadczą kolejne osiągnięcia jej absolwentów. Na zakończenie zachęcił młodzież do nieustających starań o własny rozwój, który jest inwestycją w przyszłość.

Miłe słowa pod adresem Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich popłynęły także z ust Wicestarosty Włodawskiego Adama Panasiuka oraz Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, który wyraził swoją sympatię wobec placówki wybieranej co roku przez wielu młodych włodawian.

Po wystąpieniach zaproszonych gości gospodarzami sceny zostali uczniowie, którzy zaprezentowali zgromadzonej publiczności spektakl „Chora z urojenia”, wyreżyserowany przez p. Małgorzatę Żakowską oraz p. Krzysztofa Oksytiuka na podstawie komedii Moliera. Znakomita gra aktorska, wspaniałe kostiumy i scenografia, barokowa i klasycystyczna muzyka oraz wieńczący całość taniec – menuet, którego układ młodzi tancerze przygotowali pod kierunkiem p. Beaty Sołtan, wzbudziły niemały entuzjazm publiczności i wywołały owacje na stojąco.

Odwołując się do tradycji teatralnych związanych z rodem Zamoyskich, gimnazjaliści zaprosili gości do zabawy w teatr. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli okazję zatańczyć menueta, zajrzeć do garderoby, perfumerii oraz poddać się charakteryzacji z makijażem barokowym na czele, wykonać pamiątkową fotografię na barokowym tle, a także odwiedzić cukiernię, w której czekały na nich słodkie specjały.

Ostatnim elementem obchodów Dnia Patrona był poczęstunek, podczas którego dyrektor serdecznie podziękował gościom za udział w uroczystości oraz za wieloletnią współpracę. Przyjął także słowa uznania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w kolejnych latach funkcjonowania szkoły.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Patrona. Szczególne podziękowania kierują do Dyrekcji i Pracowników Włodawskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz pracowni krawieckiej Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu.

Odwiedza nas 1614 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie