XV Rambit Ekologiczny

Dnia 09 -10  czerwca  2016  roku w Okunince w  Młodzieżowym  Schronisku „Krokodyl” odbył się XV Wojewódzki Gimnazjalny Rambit Ekologiczny.
W dwudniowych zmaganiach udział wzięły dziesięcioosobowe drużyny ze szkół łącznie 50  uczestników: z Woli Uhruskiej,  Milejowa, Okszowa, Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie i Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie. W przygotowanie i sprawy organizacyjne zaangażowanych było dodatkowo 20 uczniów. W trakcie imprezy uczestnikom towarzyszyła widownia 160 uczniów, którym również przekazano wiedzę ekologiczną w niekonwencjonalny sposób.

Drużyny RAMBITOWE przygotowały prezentację multimedialną na temat „ Dobre  rady  na  odpady”, zostały one przedstawione wszystkim uczestnikom i ocenione przez Jury.
W pierwszym dniu zmagań RAMBITOWYCH  uczniowie   najpierw  rywalizowali  w konkursach  wiedzowych: „ Ekologia własnego   organizmu  -  uzależnienia”  i   ,,Konkurs wiedzy  ekologicznej” .

W  tym dniu odbyły  się  również konkurencje sportowe , które wzbudziły dużo  emolcji.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od biegu ekologicznego. Odbył się on  na trasie 4 km.     
W trakcie biegu drużyny miały do wykonania zadania na 5 przystankach m.in.  rozwiązywały zadania zakresu   ochrony środowiska i ekologii. Aby złapać oddech i trochę odpocząć po tak wyczerpującym biegu, drużyny musiały wykazać się wiedzą z zakresy gospodarowania odpadami.
W tym dniu uczniowie zaprezentowali  również swoje talenty artystyczne, przedstawiając  zaprojektowane przez siebie  stroje w  modzie ekologicznej. Oceniany był komentarz ekologiczny, pomysłowość, umiejętność poruszania się na scenie oraz ogólne wrażenie artystyczne.  Uczniowie zaprezentowali również  piosenkę o tematyce ekologicznej. Oceniane było wykonanie, tekst piosenki, choreografia, ogólne wrażenie artystyczne i  zaangażowanie drużyny. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i ogromnym talentem.
Nad prawidłowym przebiegiem Rambitu czuwało Jury w składzie Anna Czajka,  Artur Konieczny , Mariusz Szymański, Lesław Puzyrewski.
Najlepszym zespołem okazało się gimnazjum z Woli Uhruskiej, które zajęło pierwsze miejsce , drugie Publiczne Gimnazjum z Milejowa, tuż za nim jako trzecie uklasowało się Publiczne Gimnazjum z Okszowa.
Wszystkie szkoły oraz  uczniowie  otrzymali dyplomy i  cenne nagrody.
Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia finansowego:  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Lublinie, Gminy Włodawa, Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie oraz  Nadleśnictwa Włodawa (współorganizatora) i  Nadleśnictwa Sobibór,   za co serdecznie im dziękujemy.
Celem działań RAMBITU było:
- edukacja ekologiczna,
- promocja zdrowego stylu życia,
- kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
- mobilizacja młodzieży do  twórczego działania,
Jesteśmy przekonani, iż impreza poszerzyła wiedzę z zakresu  ochrony środowiska i ekologii.
Uczniowie gimnazjum mogli znakomicie połączyć naukę z rozrywką i w niekonwencjonalny sposób poszerzyć swoja wiedzę.
RAMBIT jest imprezą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej. Doświadczenie lat ubiegłych oraz radość uczniów z uczestnictwa w konkursach oraz ich zainteresowanie tematyką ekologiczną skłoniło nas do organizacji takiej imprezy.

Sporządziła: Joanna  Kozak – koordynator projektu

Odwiedza nas 1625 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie