Ożywić pola

Od początku swojego istnienia Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich we Włodawie znane było z aktywności proekologicznej. Kolejne lata funkcjonowania szkoły przynosiły nowe inicjatywy edukacyjne i działania na rzecz środowiska naturalnego. Przy okazji rosła także kolekcja nagród i dyplomów, będąca potwierdzeniem wysokiej jakości podejmowanych akcji. Także ten rok przyniósł placówce sukces w opisywanej dziedzinie. PG2 otrzymało bowiem IX miejsce i tytuł laureata w klasyfikacji ogólnopolskiej kampanii „Ożywić pola. Rok bażanta”.

„Ożywić pola” to skierowany do dzieci i młodzieży ogólnopolski program oświatowy miesięcznika „Łowiec Polski”. Celem projektu jest edukacja ekologiczna młodych ludzi, realizowana w dużej mierze poprzez czynne zaangażowanie w rewitalizację przyrody.

W ramach wspomnianego programu Publiczne Gimnazjum nr 2 podjęło szereg różnorodnych przedsięwzięć. Uczniowie we współpracy z Nadleśnictwem Włodawa i Kołem Łowieckim „Ponowa nr 48” zakładali nowe remizy śródpolne i pielęgnowali istniejące, budowali paśniki, dokarmiali zwierzynę łowną. Młodzi ekolodzy prowadzili też obserwację życia przyrodniczego w wymienionych remizach, czyli grupach krzewów w środowisku polnym, pełniących rolę schronienia dla okolicznych zwierząt. Przy okazji Święta Drzewa brali też udział w sadzeniu lasu. Ponadto uczestniczyli w spotkaniach z łowczym, leśnikiem i ornitologiem. Zorganizowano także konkursy plastyczne i erudycyjne poświęcone temu pięknemu ptakowi , jakim jest bażant.

Koordynatorem programu w szkole była p. Joanna Kozak, którą w pracach związanych z akcją wspierali dyrektor, p. Dariusz Semeniuk, oraz p. Małgorzata Szadkowska, Agnieszka Pawluk, Anna Szwarcer i Marta Wiatrowska Ze strony koła łowieckiego koordynacją prowadzonych działań zajmował się p. Włodzimierz Czeżyk.

Uczestnicy akcji „Ożywić pola” w PG2 już dziś zapowiadają swój udział w kolejnej, dziesiątej, edycji pod nazwą „Rok gęgawy”. Odgrażają się, że zgodnie z tradycją jeszcze poprawią swój wynik w szlachetnej rywalizacji z innymi szkołami ponadpodstawowymi z całej Polski. Jak widać są pełni zapału i nie obawiają się konkurencji.
Dyrektor szkoły, nauczyciele prowadzący i młodzież uczestnicząca w akcji serdecznie dziękują członkom Koła Łowieckiego „Ponowa nr 48” oraz pracownikom Nadleśnictwa Włodawa i Urzędu Gminy Włodawa za wszechstronne wsparcie i życzliwą pomoc w zorganizowaniu wszystkich działań.

 

Odwiedza nas 1613 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie