Wirtualni Kolumbowie, czyli nie wstydź się nas Einsteinie

Projekt otrzymał dotację w programie "Równać szanse 2004 - Małe Granty" (20 tys. zł).

Celem projektu było:

  • propagowanie i pogłębianie wiedzy matematyczno - przyrodniczej, informatycznej i astronomicznej;
  • pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, włączanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym.

W projekcie wzięli udział uczniowie, którzy włączyli się do pracy Koła Astronomicznego założonego w ramach projektu "A Ty turlasz się Ziemio po gwiaździstym niebie ...".

Młodzież opracowała schemat działań klubu, gdzie między innymi uczestniczyła w cyklicznych zajęciach "planetarium" - obserwacjach nieba za pomocą teleskopów, lornetek, lokalizacji poszczególnych gwiazdozbiorów, najważniejszych gwiazd, obiektów nieba północnego, identyfikacji na mapie zbiorów nieba południowego, "internetowych podróżach międzyplanetarnych" (obserwacje nieba przez internet, wirtualne wycieczki do największych obserwatoriów świata, internetowe dyskusje wokół wielości światów, podróże w czasie). Brała również udział w zajęciach "Scriptorium" - cyklu warsztatów z bezwzrokowego pisania na klawiaturze.

Młodzież odwiedziła obserwatorium astronomiczne PAN w Warszawie, gdzie brała udział w zajęciach z fizyki i astronomii na Festiwalu Nauki. Przeprowadzono też warsztaty astronomiczne dla uczniów szkół podstawowych, dotyczące sposobów obserwacji nieba, budowy teleskopu, podstawowych pojęć astronomicznych, wykonania posterów poszczególnych planet Układu Słonecznego i obserwacji nieba.

Członkowie klubu zorganizowali "Młodzieżowe Powiatowe Seminarium Astronomiczne", na którym przedstawiali swoje prezentacje, przyznawali nagrody młodszym kolegom za udział w organizowanych przez siebie konkursach naukowych (za najlepszy referat z zakresu astronomii - dla gimnazjalistów) i plastycznych (prace plastyczne uczniów szkół podstawowych).

Odwiedza nas 1605 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie