Z mapą za pan brat

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywania map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, a w konsekwencji podniesienie jakości pracy szkoły.

Projekt miał na celu:

  • pobudzenie aspiracji poznawczych młodzieży,
  • naukę sporządzania map,
  • pogłębienie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, geografii, kartografii oraz wykorzystanie możliwości TIK (technologii informacyjnej i komunikacyjnej) w realizacji zadań,
  • ciekawe i efektywne spędzenie czasu wolnego.

Uczestnikami i bezpośrednimi wykonawcami działań była dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku od 13 - 16 lat, ucząca się w Publicznym Gimnazjum nr 2 we Włodawie i posiadająca zaległości z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, a pragnąca zniwelować te braki i efektywnie spędzić wolny czas. W ramach projektu uczniowie pracowali z mapą w szerokim znaczeniu (sporządzanie map tematycznych, profilu topograficznego, różnych metod prezentacji intensywności zjawisk - kartodiagram, kartogram, mapy izarytmiczne, interpolacja, zajęcia terenowe - orientacja mapy, bieg na orientację, wykonanie szkicu topograficznego doliny Bugu). Warsztaty kartograficzne, podczas których beneficjenci poznali możliwości wykorzystania komputerów do przetwarzania danych statystycznych oraz prezentacji kartograficznych z wykorzystaniem programu multimedialnego, poznali sylwetki sławnych kartografów i przygotowali ich biografie oraz własnoręcznie wykonali mapę wybranych kontynentów w oparciu o siatkę kartograficzną, legendę i skalę.

Projekt realizowany był w terminie: 02.01.2006 - 20.06.2006 r.

Odwiedza nas 1606 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie