Hej, żeglujże żeglarzu! ...

Projekt był skierowany do młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej. Celem projektu była praktyczna nauka pływania, nauka żeglowania, zdobycie karty pływackiej i przygotowanie do zdobycia patentu żeglarskiego, obserwacji zjawisk przyrodniczych, a w szczególności zjawisk meteorologicznych oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Projekt zakładał naukę w trzech fazach: teoretyczne poznanie tajników żeglarstwa (zajęcia prowadzone przez żeglarzy) i udzielanie pierwszej pomocy (kurs prowadzony przez lekarza), praktyczna nauka żeglowania (na Jeziorze Białym przez wykwalifikowanych członków klubu żeglarskiego), nauka pływania i zdobycie karty pływackiej (pod okiem ratownika na basenie w Chełmie).

Głównym celem była aktywizacja młodych ludzi na rzecz własnego rozwoju i przygotowanie ich do efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych regionu, w którym mieszkają. Poszczególne działania miały wyrwać młodzież z marazmu i braku wiary we własne możliwości, stworzyć alternatywę dla powszechnego poczucia bezradności oraz patologii społecznych.

Zakładane cele:

 • nauka pływania,
 • nauka żeglowania,
 • zdobycie karty pływackiej,
 • przygotowanie do egzaminu na ratownika wodnego,
 • umiejętność prognozy pogody na podstawie zjawisk meteorologicznych,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Projekt realizowany był w trzech fazach:

I. Teoretyczne zajęcia

 • budowa jachtów, omasztowanie
 • wiązanie węzłów
 • podstawowe pojęcia żeglarskie
 • znani żeglarze (osiągnięcia)
 • zasady bezpieczeństwa podczas pływania i żeglowania
 • kierunki i siła wiatrów
 • zjawiska atmosferyczne i ich wpływ na kształtowanie się pogody
 • nauka pierwszej pomocy (reanimacja, resuscytacja)
 • nauka szant
 • nauka pływania (żabką, kraulem)
 • zdobycie karty pływackiej
 • jacht klasy trener, omega oraz jachty wyczynowe
 • opieka nad żaglownią
 • naprawa i konserwacja sprzętu (roboty bosmańskie)
 • przygotowanie do egzaminu na ratownika wodnego

II. Nauka pływania na basenie w Chełmie

III. Żeglowanie

Realizatorzy projektu i ich kwalifikacje:

mgr Marcin Wereszczyński - nauczyciel w - f,
mgr Andrzej Łobko - nauczyciel w - f,
Sylwester Kazub - prezes Klubu Żeglarskiego "Wega",
Grzegorz Wołoszun - członek Klubu Żeglarskiego "Wega",
Sylwia Kazub - członek Klubu Żeglarskiego "Wega",
i inne osoby wyrażające chęć współpracy i pomocy.

Projekt był realizowany od 02.01. 2006 do 30.06.2006 r.

Odwiedza nas 1598 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie