Złapmy Polesie w Sieci

W maju 2006 r. Fundacja Grupy TP zaingurowała program "Rzeczpospolita internetowa", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych młodzieży z obszarów słabszych ekonomicznie. Partnerem programu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

W konkursie grantowym mogły wziąć udział wszystkie gminy wiejskie. Aplikującym o grant z terenu Gminy Włodawa zostało Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie. Grupa Działania skupiona przy szkole przygotowała wniosek, który został wysoko oceniony przez Komisję Konkursową i 17 października 2006 r. gmina została jednym z siedemdziesięciu laureatów pierwszej edycji programu. Na realizację pomysłów zawartych we wniosku szkole przekazano: grant w wys. 35 000 zł oraz startowy pakiet multimedialny o wartości 10 000 zł.

Projekt był realizowany od 1.12.2006 r. do 30.05.2007 r.

Odwiedza nas 1595 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie