Wyżej, dalej, lepiej...

W kwietniu 2007 r. ogłoszono konkurs "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim", współfinansowany ze środków UE. Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie przedstawiając swój projekt "Wyżej, dalej, lepiej" osiągnęło najwyższą punktację - 35 pkt. Nagrodą było pokaźne dofinansowanie w kwocie 100 tysięcy złotych.

Projekt miał na celu skupienie jak największej liczby uczniów w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Szczególny nacisk został położony na popularyzację nauk ścisłych, poznanie i obserwację cykliczności zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz poznanie wpływu tych zjawisk na życie i działalność człowieka, kształcenie umiejętności samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia, umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz prezentacji osiągnięć za pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W ramach realizacji projektu nauczyciele prowadzili zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze dla najsłabszych uczniów z bloku nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia) oraz nauk humanistycznych. Uwzględniono również indywidualną pracę z dziećmi z ADHD oraz zajęcia adaptacji społecznej z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową. Kameralnie, w małych zespołach odbywały się spotkania z uczniami szczególnie uzdolnionymi przygotowujące ich do konkursów przedmiotowych i dalszej edukacji. Założone zostały kluby zainteresowań skupiające uczniów chętnych, którzy pracują metodą projektu, szukając własnego hobby. W działania kół włączono wyjazdy studyjne do ciekawych miejsc, np. planetarium w Olsztynie, Hołowna, teatru w Lublinie i wiele innych atrakcji, które są ciekawą formą spędzania wolnego czasu i aktywną metodą nauczania.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu:

 • Każdy może zostać Einsteinem - zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze z bloku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
 • Proton czy neutron? - oto jest pytanie - praca z dzieckiem z ADHD
 • Chcę pisać tak, aby inni mnie rozumieli - zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze z bloku przedmiotów humanistycznych
 • I Ty rodzicu byłeś uczniem - grupowa pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodziców
 • Wyżej, dalej, lepiej - zajęcia z bloku przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Wodny świat - zajęcia z chemii prowadzone metodą projektu, długoterminowe obserwacje lokalnego środowiska
 • Gwiezdne impresje - zajęcia z astronomii i fizyki prowadzone metodą projektu
 • Z mapą za pan brat - zajęcia z kartografii metodą projektu
 • Zajęcia teatralne - tematyka zajęć dotyczy profilaktyki, ekologii, tradycji kulturowych regionu i kabaretowego ujęcia rzeczywistości szkolnej
 • Śpiewać każdy może - zajęcia muzyczne
 • I co dalej Gimnazjalisto - przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
 • Maruderzy na szlak - rajdy rowerowe
 • Do you speak English? - tygodniowy obóz językowy w górach w czasie ferii zimowych
 • Złapmy wiatr w żagle - nauka pływania, żeglowania, zdobycie karty pływackiej
 • TIK-TAK czyli jak Technologia Informacji Komputerowej Totalnie Absorbuje Kolesiów - koło grafiki komputerowej
 • Nie święci garnki lepią - cykl spotkań z twórcami ludowymi

Realizacja zadań projektowych ruszyła w czerwcu 2007 r. i trwała do marca 2008 r.

Odwiedza nas 1594 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie