Młodzi gwiezdni, czyli nie taki Wszechświat odległy

Projekt "Młodzi gwiezdni, czyli nie taki Wszechświat odległy" jest projektem fotograficzno - astronomicznym, realizowanym przez 28 osób w wieku od 13 do 18 lat. Projekt zyskał aprobatę Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży otrzymując dotację, co pozwoliło spełnić wiele marzeń młodych.

 

Cel przedsięwzięcia to umiejętność konsekwentnej realizacji samodzielnie postawionego celu jako szansa na dobry start w dorosłe życie oraz zwiększenie umiejętności planowania swojej przyszłości, adaptacji społecznej a także wzmocnienie wiary we własne możliwości.

Projekt zakłada realizację działań, w wyniku których młodzież podzielona na grupy opracowuje przewodnik młodego astronoma. Będzie on skierowany do rówieśników, aby w ciekawy i zrozumiały sposób zainspirować nastolatków do własnych obserwacji. Przygotowanie przewodnika opiera się na wielu mniejszych przedsięwzięciach. Działania przewidziane w projekcie to m.in. weekendowe spotkania, podczas których odbywają się pokazy nieba w plenerze (stacjonujemy w Schronisku Młodzieżowym "Krokodyl" w Okunince), a kiedy aura nie sprzyja i jest pochmurno konstelacje i zjawiska astronomiczne oglądane są przy wykorzystaniu programów komputerowych, np. Solar Model, CyberSky, Astronomia. Grupa młodych poznaje tajniki astrofotografii na warsztatach fotograficznych prowadzonych przez profesjonalnego fotografa, a następnie zdobytą wiedzą podzieli się z pozostałymi uczestnikami projektu, aby każdy mógł wykonać zdjęcie ulubionego gwiazdozbioru czy zjawiska astronomicznego. Odbędą się pokazy astronomiczne w szkołach powiatu włodawskiego. Grupa największych astrozapaleńców przygotowuje cykl pokazów nocnego nieba wraz z warsztatami dla rówieśników, dzieląc się swoją erudycją.

Na warsztatach "Praca w grupie" oraz "Autoprezentacja" prowadzonych przez grupę animatorów z "Klanzy" młodzi poznają mechanizmy działań ludzi w grupie, zdobywają wiedzę jak świadomie wpływać na swoją pozycję i dynamikę w grupie i jak efektywnie zarządzać czasem i przestrzenią oraz jak należy kształtować swój wizerunek, jako metody oddziaływania na innych.

Końcowym rezultatem będzie publikacja, która w przystępny sposób przybliży wiedzę astronomiczną wszystkim, którzy czasami sięgają wzrokiem powyżej ulicznych latarni.

Odwiedza nas 1607 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie