Rambit ekologiczny

Od momentu powstania gimnazjum, w planie dydaktyczno - wychowawczym szkoły, przyjęto za priorytetowe zadania: rozwijanie postaw ekologicznych, promocję zdrowia i podtrzymywanie tradycji ludowych własnego regionu. Do realizacji tych zadań staramy się angażować społeczność lokalną, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i inne instytucje wspomagające pracę szkoły.

Pomysł na organizację imprezy ekologicznej w formie "RAMBITU" wypłynął od Pani Jolanty Potapczuk, nauczyciela biologii.

Celem działań "RAMBITU" jest:

 • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji
 • edukacja ekologiczna
 • aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
 • promocja zdrowego stylu życia
 • mobilizacja młodzieży do twórczego działania
 • podniesienie jakości pracy szkoły

"RAMBIT" jest dwudniową imprezą odbywającą się nad Jeziorem Białym. Dziesięcioosobowe drużyny, reprezentujące gimnazja z terenu powiatu włodawskiego, zmagają się w konkursach ze znajomości wiedzy ekologicznej. Celem tego konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o przyczynach i skutkach jego zanieczyszczenia, poznawanie metod restytucji środowiska, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i emocjonalnej chęci działania na rzecz jego ochrony oraz kształtowania odpowiedniego stosunku uczniów do przyrody.

Nadrzędnym celem jednego z konkursów wiedzowych jest zapobieganie i profilaktyka uzależnień. W związku z tym, iż młodzież gimnazjalna jest w takim wieku, w którym najłatwiej wpaść w "pułapkę uzależnień", postanowiliśmy wprowadzić do "RAMBITU" konkurencję poruszającą i realizującą ten temat. Nasze działania koncentrujemy przede wszystkim wokół problematyki spożycia alkoholu. Pomimo istotnych zagrożeń związanych z narkotykami, właśnie alkohol i nikotyna są najbardziej popularnymi substancjami uzależniającymi i niszczącymi młody organizm. Gimnazjaliści wykazują się wiedzą o skutkach spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków, wskazują możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Poprzez realizację powyższej tematyki podczas spotkań z młodzieżą, pozyskaliśmy kolejnego sponsora, którym jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wiele satysfakcji widzom i uczestnikom dostarcza pokaz mody ekologicznej "na wesoło". Do wykonania strojów uczniowie wykorzystują m.in. worki foliowe, gazety, puszki, butelki plastikowe. Do każdego pokazu jest przygotowany odpowiedni komentarz. Jury ocenia ogólne wrażenie artystyczne oraz dobór komentarza.

W tej widowiskowej imprezie nie mogło zabraknąć miejsca na tradycje ludowe. Młodzież przygotowała inscenizacje ludowych obrzędów takich jak: oczepiny. Był również taniec i piosenki ludowe naszego regionu. Poza tym, uczniowie prezentują własną twórczość (piosenkę, kabaret, przedstawienia o tematyce ekologicznej). Tu liczy się duża pomysłowość, humor oraz zgodność z tematyką ekologiczną.

Aby wziąć udział w "RAMBICIE", każda drużyna musi zrealizować długotrwałe zadanie, którego wykonanie jest potwierdzone przez jednostkę samorządową np. wyszukiwanie i likwidacja "dzikich wysypisk śmieci", zbiórka i sprzedaż surowców wtórnych, wyszukiwanie i fotografowanie najciekawszych zakątków swojego regionu.

W programie dwudniowych zmagań nie brakuje także konkurencji sportowych. Dziewczęta i chłopcy rywalizują ze sobą w atrakcyjnych i efektownych dyscyplinach, m.in. przeciąganie liny, rzut oponą w dal, skoki w workach, rzuty do kosza, slalomy, bieg sztafetowy. W konkurencjach tych biorą również udział opiekunowie drużyn.

Oryginalność "RAMBITU" polega na:

 • wyjątkowo dużym zaangażowaniu uczniów w przygotowaniu i prowadzeniu imprezy,
 • jest to jedyna tego typu impreza w regionie,
 • łączy ekologię i tradycje, tym samym promując region,
 • nagrody otrzymują wszystkie gimnazja i uczestnicy,
 • ogromnym zaangażowaniu władz samorządowych powiatu i gminy,
 • atrakcyjnym, wspólnym spędzeniu wolnego czasu przy ognisku, śpiewie, dyskotece,
 • pokazaniu młodzieży, jak kulturalnie i ciekawie można spędzać wolny czas,
 • pokazaniu perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających,
 • uczniowie w niekonwencjonalny sposób poszerzają swoją wiedzę i umiejętności,
 • w przygotowaniach do rambitu biorą udział 3 pokolenia: dziadkowie, rodzice i dzieci - wspólna praca łączy pokolenia.

O atrakcyjności imprezy świadczy fakt, iż co roku chętnie uczestniczą w niej gimnazja z powiatu włodawskiego, a nawet sąsiednich powiatów. W przygotowaniach imprezy angażuje się również młodzież licealna, która we wcześniejszych latach brała czynny udział w spotkaniach. Do prowadzenia konkurencji wiedzowych zapraszamy pracowników Poleskiego Parku Narodowego, Chełmskich Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa Włodawa i Nadleśnictwa Sobibór, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Policji, nauczycieli biologii szkół średnich. Nad właściwym przebiegiem zawodów zawsze czuwa jury w skład którego wchodzą: pracownicy Włodawskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury, Nadleśnictwa Włodawa.

 

Rambit ekologiczny 2015

Pliki do pobrania:

Program rambitu

regulamin.pdf

karta zgłoszenia.pdf

 

 

Odwiedza nas 366 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie