Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Cele pracy Włodawskiego Towarzystwa Edukacyjnego:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi poprzez pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, rozwój zainteresowań różnymi dziedzinami nauki, organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu,
  • prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Ziemi Włodawskiej,
  • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji i wartości ogólnonarodowych,
  • aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży,
  • edukacja informatyczna społeczeństwa,
  • aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Realizowane projekty:

 

 

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

© 2004-2017 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Zamoyskich
we Włodawie